Last modifiedNameSummary
Friday, 16 April 2010, 12:26 PMThư Hàm Thụ Số 1 (March 15th - April 18th)Trước tiên, chúng tôi xin thay mặt cho ACE trong BQT, và Khối Giảng Huấn & Hàm Thụ gởi đến quý anh chị em lời chào mừng đầu tiên của Trại ADục Lộc Uyển III Miền Thiện Hoa 2010. Thương chúc quý anh chị một mùa Tu Học & Huấn Luyện hăng say, kết quả cao, vui khỏe và an lạc.
Monday, 19 April 2010, 01:50 PMExercise - Access HàmThu Online (20 points) Thực Hành: Access HàmThu Online: (1) Update profile: http://www.mienthienhoa.us/nghienhuan/UpDateProfile.avi
Monday, 19 April 2010, 01:32 PMLá Thư Hàm Thụ 2 (April 19 - May 23)
Saturday, 10 July 2010, 09:37 PMLá Thư Hàm Thụ 3
Tuesday, 10 August 2010, 06:52 AMLa Thu Ham Thu 4